Пане, Езу Хрыс тэ, малю Цябе, дапамажы мне пакорай адпрэчыць ганарыстасць, беднасцю знішчыць маю сквапнасць, цярпеннем перамагчы гняўлівасць і наследуючы Цябе выкараніць маю непаслухмянасць пакоры. Амэн.