1, 5, 10, 24 лістапада ўспамінаем памерлых:
+За памерлых: Альбіна, Вітольд, Ганна, Аўгустын, Ядвіга, Адам, Гэнавэфа, Браніслава, Яніна, Яўгеній, Ядвіга, Ян, Катажына, Юзаф, Людміла, Уладзімір, Людміла.
+За памерлых з сям’і Чуяшовых: Марыя, Макрыда, Марыя, Сямён.
+За памерлых з сям’і Палонскіх: Станіслаў, Альжбета.
+За памерлых з сям’і Асіповіч: Тамара, Андрэй, Антон, Андрэй, Аляксандар, Георгій.
+За памерлых з сям’і Пакаленка: Сцяпан і ўся радня: Піскуновіч, Шура, Цыкман: Юзаф, Алеся, Міхаліна, Мальвіна, Пауліна. Карсюк Міколай, Садаўнічая Вольга.
+За памерлых: Вікенцій, Вацлаў, Ганна, Ядвіга, Вацлаў, Камілія, Леакадыя, Антаніна, Вікенцій, Іван, Гелена.
+За памерлых з сям’і Лямбовіч, Сінякевія, Воўчак, Лісічкіных, Краўчанка.
+За памерлых: Браніслава, Янак, Валерыя, Чэслау, Мікалай, Аяксандар, Антон, Зося, Міхал, Лізавета, Петр, Марыя, Цімафей, Валянціна.
+За памерлых з сям’іТкачук: Гэлена, Эдвард, Сафія, Юзаф, Станіслаў, Вітольд. Габіс Антон, Пэтронэля. Нежавец Віктар і ненароджаныя дзеці.
+За памерлых: Рэгіна, Вацлаў, Марыя, Францішак і памерлых з сем’яў Карповіч, Шпілеўскіх, Дубовік.
+За памерлых:Альбіна, Альберт, Браніслаў, Войцех, Марыя, Антон, Георгій, Станіслаў, Ванда, Зоя, Ян, Марыя, Міхаліна, Вікенцій, Яўгеній, Іван, Аляксандр.
+За памерлых з сям’і Сядлецкіх: Станіслаў, Браніслава, Станіслаў. Гуральчонак: Антон, Браніслава. Худалей Павал, Леакадыя.
+За памерлых з сям’і Бакула: Бэрнард, Аляксандра, Міхал, Анеля. Бабіч: Станіслаў, Ядвіга. Каурыновіч: Аляксандр, Раман, Зоф’я. Качан: Уладзімір, Павал, Фекля. Картавік: Міхал, Віктар, Аляксандра, Тадэвуш. Рыжковіч: Сяргей, Яўгеній, Вера, Ўладзімір. Пугачоў: Уладзімір, Зоф’я. Рэгіна, Лёля, Марыя і за ўсіх з вёскі Міхнічы. За ненароджаных дзяцей.
+За памерлых з сям’і Раціно: Эдуард, Браніслава, Франц, Віктар, Вацлаў, Юзаф, Таццяна, Надзея. Шаравар Яніна. Буцько Альбіна. Петкевіч: Елена, Станіслаў, Юзэфа, Эдвард, Аляксей, Мечыслаў, Ігнат, Юзэфа. Стурліс Эмілія. Жабінская Марыя.
+ Тэафілія, Ядвіга, Іван, Вітольд, Анна, Зоф’я, Владэк, Міхаліна, Зыгмунт, Кацярына, Тадэвуш, Анна, Юзаф, Грыгорый, Анна, Казімір, Сяргей, Феадора, Міхал, Сяргей, Віктар. За памерлых з сям’і: Івко, Пачобут, Фіцінскіх. Аб Божай Міласэрнасці для ўсіх.
+Аляксандар, Рэгіна, Ян, Юрый, Станіслаў.
+За памерлых з сям’і Кеўра, Марчык, Аляхновіч, Жулкоўскіх, Мікулка, Данілевіч, Лотвін, Данілавых.
+Антоні, Ян, Антоні, Яніна, Мар’яна, Казімір, Данута, Ірына, Іоанна, Францішак, Ірэна, Эдвард, айцец Бэрнард Радзік, Айцец Леанард Цеханоўскі.
+За памерлых з сям’і : Шумоўскіх, Лукашэвіч, Чупрыс, Паплаўскіх, Тонкавіч, Лукашык, Шлемпа, Жылкевіч, Крэпскіх, Яблонкіх, Нелюб, Суднік, Зарэмба, Рымашэўскіх, Мірашэўскіх, Фальтар, Пяткевіч, Лазарэвіч, Ахрэм, Жбанавых.
+За памерлых з сям’і Бурак: Аляксандар, Станіслава, Алена, Антоні, Алена, Антон, Эмілія. Краскоўскія:Ганна, Зыгмунт, Рэгіна, Казімір,Эдуард. Рэут: Антон, Эмілія, Мар’ян, Станіслава. Рагачэвіч: Геранім, Аліма, Ганна. Сузановіч: Чэслаў, Марыя, Міхал.
+За памерлых з сям’і Маліноўскіх, Жукоўскіх, Заяц, Аляхновіч.
+За памерлых з сям’і Лукомскіх, Русецкіх, Грішэль, Запольскіх, Рогач, Кулевніч, Коваленка, Войцік, за Людмілу, Эдуарда, за ненароджаных дзяцей.
+За памерлых з сям’і Тарасевіч, Шамко, Жукоўскіх, Сярко, Вялікіх, Бярэшчанка, Сульжыцкіх.
+За памерлых з сям’і Сырыца: Караль, Віктар, Таццяна, Вера, Антон. Дзігілевіч: Кацярына, Марыя, Яўген. Вереніч: Андрэй, Ірына, Андрэй, Надзея, Ганна, Міхаіл, Марыя. Філіповіч Міхаіл.
+За памерлых: Тадэвуш, Антон, Станіслаў, Аляксандр, Ёнас, Любоў, Аксана, Францішку. +За памерлых з сям’і Ластоўскіх, Мадэкша, Высоцкіх, Юневіч, Собаль, Юшкевіч, Вішнеўскіх.
+За памерлых з сям’і Сматроў: Юрый, Іраіда. Ракуць: Антоні, Яніна і ўсіх памерлых з сям’і Ракуць. За памерлага Марозаў Ізяслаў.
+За памерлых з сям’і Шанроха: Ян, Марыя, Юзаф, Станіслаў, Вячэслав, Балеслаў, Саламэя. Комар: Ян, Антаніна. Дрівіца: Станіслаў, Збігнеў, Юзаф, Пётр. Трілкевіч: Браніслаў, Браніслава. Адушкевіч: Гэлена, Леанард. Табака: Станіслаў. Зайко: Канстацін. Макарэвіч: Генрых, Аляксандра, Ірына, Юзаф, Зоф’я, Рэгіна, Францішэк. Яцэвічы: Юзаф, Францішка, Ян, Юзаф, Яніна, Станіслава, Антоні, Марыя, Станіслаў. Стельмашок: Казімір, Браніслава, Францішка, Гэлена, Ядвіга, Вацлаў, Станіслаў. Дабраловіч: Ян, Вольга, Міхал,Уладзімір, Павел, Любоў.
+За памерлых з сям’і Плюта, Гірык, Сарока, Лябецкіх, Ігнацік, Песляк, Кучынскіх, Гузоўскіх, Жукель, Пацкевіч, Круппенік, Вішнарэдскіх: Алена, Казімір, Марыя, Юзаф, Ян, Казімір, Ванда, Марыя, Адольф, Гэнік, Юзаф, Чэслава, Міхал, Лёля, Зоф’я, Тадэуш, Марыя, Уладзімір, Браніслава, Міхаліна, Анна, Антон, Віктар, Ганна, Яна, Тадэуш, Браніслаў, Гэнік, Франка, Стэфанія, Марыя, Генадзій, Лаенід, Юрый, Сяргей, Таццяна, Ян, Ядвіга. +За памерлых Лосіцева Валянціна, Рожанцаў Нікадор, Салавых Таццяна і Сяргей. Канановіч Інна.
+За памерлых з сям’і Зоркі: Аляксандр, Міхаіл, Васілій. Баброўка Ян. Шестакова Ларыса.
+За памерлую Вера, Ядвіга.
+За памерлых з сем’яў Рудзь: Яніна, Станіслаў, Ванда, Станіслаў. Шадура: Антон, Яніна,Антон. Галубка Зоф’я. Усіх памерлых з сем’яў Рудзь и Шадура
+ За памерлых Станіслаў, Валянціна, Мар'ян,Гэлена,Мар'яна,Баляслаў,Леакадыя,Сафія, Вольга,Сяргей,Алесь,Наталля,Васіль,Барыс,Мікалай,Сяргей,Павел,Пётр,Васіль,Барыс, Уладзімір,Марыя,Бабуля Соня, Дзед Алесь, Вацлаў,Ян,Генрых,Генрых, Ян, Надзея,Антон,Марыя, Лявонцій,Яўхімія,Аляксей,Еўлампія,Антон,Вікторыя,Антон,Станіслава,Адольф,Вераніка, Юзаф, Юзэфа,Іван,Станіслаў,Міхаіл,Браніслаў, Антон,Міхаіл, Ян. І ўсе памерлыя з сям'і Крэпскіх, Лісоўскіх, Цвіркі, Філіны, Дзямідкіны, Шарко, Валынец, Шыманскія, Валуевіч, Дабрахост.
+За памерлых:Ніна, Арцём, Галіна, Аляксандр,Віктар, Алена,Ядвіга,Генадзь,Ядвіга, Рэгіна,Павел, Мікалай,Ружа,Соф'я, Артур,Валянціна, Міхаіл,Андрэй,Наталля, Павел,Сяргей,Аляксандр,Зміцер,Ян, Віталь,Зміцер,Юра,Валянціна,Эльвіра,Мікалай, Ніна,Васіль,
+За памерлых з сям’і Русіновічаў: Ганна,Кляра,Васілій,Валянціна,Леанарда,Антон,Чэслаў,Уладзімір, Эміль,Лілія, Браніслава,Віктар,Людміла, Любоў, Андрэй, Юзаф, Чэслава, Фёдар, Кс. Юзаф Булька, Кс. Юзаф, Кс. Леанард, Ларыса, Сяргей, Аляксандр, Ларыса, Людміла, Мая.
+За памерлых ненароджаных з сем'яў: Лісоўскія, Крэпскія, Цвірка, Дзямідкіны, Філіны, Высоцкія, Шарко.
+За памерлых з сям’і Бэссман, Награбэцкіх, Суднік, Харашэвіч: Юзаф, Балеслаў, Ірына, Вераніка, Марыя, Арсенцій, Іван, Васілій, Станіслаў, Вольга, Яўгеній, Вера, Уладзімір, Анастасія, Міхаіл, за ненароджаных дзяцей.
+За памерлых з сям’і Сіліцкіх, Тамашэўскіх, Яўмянковых: Браніслава, Станіслаў, Віктар, Ален, Анатолій, Анатолій.
+За памерлых з сям’і Угольнік, Яршовых, Зеленко, Каваленак, Трацкевіч, Дыро, Свістуновіч, Сідарэнка, Белановіч: Казімір, Марыя, Нэллі, Войцех, Рузя, Міхаіл, Марыя, Сяргей, Яфім, Любоў, Фаіна, Нюра, Іна, Раіса, Іван, Варвара, Чэслаў, Гэлена і сыны, Ігнацій, Юзаф, Браніслава, Міланія, Стэфан, Ірэна, Ірына, Юзаф, Віктар, Алег, Вадзім, Аляксандр.
+ Ірына, Лідзія, Васілій, Мікалай, Ірына, Вольга, Юлія, Міхаіл, Міхаіл, Браніслава, Анатолій, Павел, Надзея.

2, 6, 12, 26 лістапада ўспамінаем памерлых:
+За памерлых з сям’і Дзятловіч: Міхал, Канстанцін.
+ за памерлых з сям’і: Міклаш, Янушко, Алізаровіч, Кузміцкіх, Эйсмант.
+За памерлых з сям’і: Кізялевіч, Орлюк, Кісель, Алешчык, Шыматовіч.
+ Юзэфа, Хіполіт, Ян, Ружа, Аляксандар, Ірэна, Міхал, Міхаліна, Францішак, Юзаф, Станіслау, Марына, Станіслаў.
+ Рамашэускі Андрэй.
+ за памерлыя сестры назарэтанкі: с.Інэз, с.Юзэфа, с.Тэрэса, с.Францішка, кс.Юзаф, кс Ян.
+За памерлых з сям’і: Руф, Русак, Каробчыц, Барайшук, Туміловіч, Жолудзь.
+ Уладзімір, Ігар, Валянцін, Анатолій, Ванда і ненароджаныя дзеці.
+За памерлых з сям’і: Бальцэвіч, Врублеўскіх, Юрэвіч, Русіновіч, Куней, Пальш, Рэстэйка, Пармонавых.
+ Раман: Міхал, Ганна, Стэфан, Эдвард. Луцэнка: Валянціна, Павал. Касовіч: Станіслава, Ільдзя. Нікалаевы: Ларыса, Уладзімір. Наскоў Валеры. Пучынскія: Зоя, Яўген.
+За памерлых з сям’і Шалкоўскіх: Станіслаў, Марыя, Ганна, Антон, Тадэуш, Мар’ян, Галя, Ігар. Бандаровіч: Станіслава, Уладзімір. Гасюк: Лаліна, Леангіна, Мар’ян, Ядвіга, Віктар, Генадзі. Цівілько: Яўгеній, Віктар, Ігнат, Сцепаніда, Аляксандр, Ядвіга, Анатолі.
+За памерлых з сям’і Раман, Кулікоўскіх, Уласенка.
+ Пэтранэля, Фэліціян, Міхал, Фэліцыя, Зоф’я, Павал, Вячаслаў, Уладзімір, Зоф’я, Іван, Валянціна, Галіна, Анатолій, Аляксандр, Валянціна, Федар, Віктар, Мая, Людміла, Аляксандр, Святлана , Іна.
+За памерлых з сям’і Маліноўскіх: Леон, Леанарда, Валер’ян. Тарашкевіч: Людміла, Аўгустын, Алена. Шымановіч: Уладзімір, Таццяна, Яўгені, Яўгенія. Аскерка Ларыса. Здановіч Яўгенія.
+ Міхаіл, Юзэфа, Міхаіл, Ядвіга, Іпаліт, Ядвіга, Іпаліт, Леакадзія, Чэслаў, Марыя, Іван, Станіслаў, Тэрэза, Зузанна, Леанарда, Браніслаў, Вера, Павал, Балеслаў, Мар’ян, Казімір, Паліна.
+За памерлых з сям’і Сцішэўскіх: Тэрэза, Міхаіл, Юзаф, Браніслава і ўсіх ненароджаных дзяцей. Вайцеховіч: казімір, Гэлена, Браніслава, Станіслаў. Дуль: Ўладзіслава, Станіслаў, Кс Алег. Квецень Данута. Вераб’ёвых: Міхаіл, Галіна. Петрушэвіч Ян. Курловіч.
+ Марыя, Мацільда, Ядзвіга, Франак, Казіміра, Міхаіл, Ігнацій, Марыя, Казімір, Іван, Ева, Меланія, Ігнатій, Франя, Юзаф, Елена, Казімера, Юзафа , Антоні.
+ Эмілія, Эдыард, Анна, Вікенцій, Ірына, Віктар, Аляксандар, Уршуля, Адам, Міхал, Сабіна, Стэфанія, Марыя, Канстанцін, Юзаф, Яніна, Іван, Марыя, Вераніка, Стэфанія, Браніслава, Юзаф, Казімір і усіх з сям’і Янкоўскіх, Вечур, Бразоўскіх, Флер’яновіч, Потанка, Шыманцовых, Несцярэвіч, Мілашэўскіх, Дзяткоўскіх, Красоўскіх, Бурдукевіч, Кавалёвых, Кісялёвыхі за ненароджаных дзяцей.
+Анастасія, Віктар, Яўген, Генадзіў, Барбара, Аўгустын, Марыя, Ядзвіга, Альберта, Тадэуш, Юзафіна, Леанід, Вячаслаў, Элеанора, Станіслава, Казімір, Станіслаў, Ядзьвіга, Яніна, Ян, Ірына, Ян, Эмілія, Антоні, Ядзьвіга, Марыя, Франц, Елена, Францішак, Яніна, Анна, Эдуард, Галіна, Станіслаў, Галіна, Станіслава і за усіх памерлых.
+ Марыя, Елізавета, Анна, Марыя, Маргарыта, Анна, Ніанілла, Віктар, Андрэй, Святлана, Леанід , Ядзвіга, Валянціна, Уладзімір, Васілій, Дзмітый, Васіліў, Тамара, Вольга, Наталля, Тамара, Ян, Фёдар, Наталля, Елена, Наталля, Марыя, Аркадзій, Яўегнія, Уладзімір, Мечыслаў, Віктар, Сяргей, Леанід, Раіса, Уладзімір, Таісія, Фёкла, Кузьма, Віктар.
+Марыя, Васілій, Анна, Эдуард, Станіслаў, Аліна, Вітольд,Фэлікс, Гэлена, Ядвіга, Віктар, Станіслаў, Ядзвіга, Вітольд, Станіслаў.
+ Нікалай, разалія, Баляслаў, з сям’і Ясінскіх.
+ Ванда, Гелена, Леапольд, Баляслаў, Анеля, Петр , Ядвіга, Гэлена, Антось, Ірэна, Вацлаў, Уладзімір, Зося, Саля, Станіслава, Уладзімір, Францішка, Марыя, Павал, з сем’яў: Вадзінас, Юшкевіч, Царэвіч, Гулевіч, Роўба, Дуброўскіх, Клаусуць, Карыцька, Цярэшка, Каляда, Драздоўскіх, Белькавых, Канавальчык, Грыц, Кліман, Шабуя, Іванавых, Жаўток, Цімафеевых, Малышавых, Заяц, Пятроўскіх, Малуха, Свірыд, Аляксейчык, Бандарчык, запамерлых святароў і ненароджаных дзяцей.
+ З Сям’і Лукуць: Станіслаў, Яніна, Уладзіслаў. Букатка: Аляксандар, Рышард, Уладзіслаў, Міхаіл, Станіслава. Матусевіч: Уладзіслаў, Гэлена, Настасся. Жэгздрын: Станіслаў, Яніна. Шклярык: Анатоль, Мікалаў. Руда Генавэфа. Слуцкі Васіль. Паланіцкі Аляксандар. Груздзіс Веста.
+Ігар, Марыя, Браніслаў, вацлаў, Іван, Генадзь, Анатоль,Раман, Іван, Марыя, Алена, Ігар.
+За памерлых з сям’і Гагуа: Раіса, Уладзімір, Барыс. Калясан: Іосіф, Аляксандра. Бандарэнка: Міланья, Андрэй. Гнатюк: Уладзімір, Ульяна, Фотій, Марыя, Анатолій. Лабрэняк Пётр. Белаус: Анна, Іван. Шестіріченко Ўладзімір. Назараў Валерый. Каменя Пётр.
+За памерлых Феліцыян, Канстанцыя, Мальвіна, Юльян, Валерьян, Гэлена.
+За памерлых Адам, Анна, Уладзімір, Міхаіл, Аляксандра, Леакадзія, Эмілія. За памерлых з сям’і Шаршун, Жаўняровіч, Балцэвіч, Казлоўскіх, Акуліч, Алейнік. За ненароджаных дзяцей, за каго ніхто не моліцца.
+За памерлых Леанід, Мар’ян, Эдуард, Пётр, Людвік, Мечыслав, Міхаліна, Агата, Вераніка, Бэрнард, Якуб, Аляксандрына, Альбіна, Ліма, Міхал, Ядвіга, Пётр, Гэлена, Аляксандр, Уладзімір, Любоў, Кірыл, Леанід, Марыя, Юзаф, Вераніка, Марыя, Уладзімір, Сафія, Пётр. За памерлых з сям’і Губановых: Марыя, Ян, Галіна,Эвэліна, Чэслав, Мар’ян.
+За памерлых з сям’і Паўкалае: Ірына, Браніслаў, Пётр, Дамініка, Юзаф. Шумецкіх: Канстанцін, Станіслава, Чэслав, Юзаф. Рамановскіх: Мечыслава. Луцкіх: Ядвіга, Уладзімір. Гудаевіч Станіслава. Багіно Стэфаніда. Сіповіч Марыя.
+За памерлых: Ян, Тамара, Віктар, Антон, Юзаф, Стэфаніда, Марыя, Мар’ян, Чэслав, Ганна.
+За памерлага Аляксандра, Галіна.
+За памерлых з сям’і Бакіноўскіх: Стэфанія, Адам, Яраслаў, Юзаф, Ян, Балеслаў, Антон, Вацлава, Марыя, Мечыслаў, Валянціна, Мечыслаў, Неонеля. Чаркас: Юзэф, Юзэфа. Корбут: Ганна, Мечыслаў. Чэпік: Яніна, Мікіта, Ян. Новік: Франц, Ірына, Валянціна, Фёдар. Лазарэвіч: Альжбета, Фёдар, Ян, Антон, Любоў, Ганна.
+ Вуалянціна, Аляксандр, Надзея, Мікалай, Мікалай, Сяргей, Наталля, Мікалай, Андрэй, Аляксандр, Уладзімір.
+ Ядвіга, Міхаіл, Марыя, Грыгорый, Марыя, Браніслаў, Марыя, Стэфанія, Леанарда, Браніслаў.
+ Ягор, Віталій, Любоў, Наталля.
+ Валянціна і Мікалай.
+ Анатолій, Антаніна, Пётр, Марыя, Мікалай, Аляксей, Іван.
+ Ілля, Соф’я, Браніслаў, Юзаф, Юзаф, Станіслава, Часлава, Галіна.
+ Ганна, Зыгмунд, Агата, Юстын, Базыль, Гунефа, Лявон, Глафіра, Ванда, Ядвіга, Ян, Ян, Эмілія, Ян, Эдуард, Эдуард, Марыя, Юзаф, Юлій, Францішка, Уладзімір, Ларыса, Аляксандр, Валянціна, Марыя.
+ Мікалай, Браніслава, Аўгусцін, Уладзімір, Марыя, Разалія, Уладзімір.
+ Алімпія, Юзаф, Харытон,Анастасія, Алена, Уладзімір.
+ Марыя, Ян, Міхаіл, Яніна, Альжбета, Ежы, Разалія, Ян, Марыя, Міхаіл, Разалія, Стэфан, Ірына, Браніслаў, Алег, Тамаш, Галіна, Галіна.
+ Ежы, Гэлена, Марыя.
+ сям’і Навойчыкаў: Зоф’я, Янак, Вера, Юзаф, Гелена, Франак, Здзіслава, Юзаф, Леанарда, Юра, Вячаслаў, Таццяна, Невядомская Вера, Каробчыц Грыгорый, Жук Алег.

+За памерлых з сям’і Шымак, Драб, Ненартовіч, Шыцікавых, Гальмак: Віктар, Анастасія, Генуэфа, Рышард, Вітольд, Марыанна, Мечыслаў, Чеслаў, Станіслаў, Эдвард, Гэлена, Вікторыя, Чэслава, Ян, Вацлав, Аляксей, Ніна, Пётр, Фёкла, Міхаіл, Барыс, Таццяна, Сафія, Пётр, Ілля, Алена, Нікалай, Адам, Варвара, Яфім, Барыс, Аляксандр, Таццяна. Людміла Баракава, Віктар Авяр’янаў, Валянцін Марозаў, Аляксандр Красік, Людміла Рыбалкіна, кс. Яраслаў.
+ За памерлых з сем’яў: Менчынскіх, Пяткоўскіх, Пацэвіч, Пятровіч, Змітровіч, Бажанковых, Давідовіч, Дзямідавых, Псырковых.
+За памерлых з сям’і Звярко, Пятровіч, Жыгалка, Навіцкіх, Змітровіч: Ян, Ванда, Сцяпан, Станіслава, Фелікс, Франц, Ядвіга, Ян, Рэгіна, Часлава, Марыя, Ванда, Віктар, Марыя, Уладзімір, Уладыслаў, Марыя, Вікенцій.
+За памерлых: Александр, Александр, Артём, Геннадий, Константин, Денис, Роман, Витольд, Дмитрий, Андрей.
+За памерлых з сям’і Капуста, Бодак: Андрэй, Антон, Антаніна.
+За памерлых з сям’і Міневіч, Гаўрыс, Тапырык, Крупец, Мазур: Эрнст, Сафія, Вольга, Генадзій, Еўдакія, Мацвей, Вольга, Надзея, Вера, Галіна, Наталля, Вольга, Надзея, Марыя, Зінаіда, Канстанцін, Ганна, Роза, Бенц, Сямён, Вячаслаў, Дзмітрый, Кузьма.

 3, 7, 17 лістапада ўспамінаем памерлых:
+За памерлых з сям’і Кедрон – Махал, Ніна, якуб, Алег
+За памерлых з сям’і Карменок - Эдуард, Дам’ян, Петр, Раіса, Уладзімір, Аляксандра, Аляксандр Томаш
+За памерлых з сям’і Галаўковых – Іна, Ізаак
+За памерлых з сям’і Абрамавых – Ян, Марыя.
+Агаф’я, Фама, Аляксандр Марозаў, Аляксандар Зуеў.
+За памерлых з сям’і Гапон - Ала, Іна, Ян
+За памерлых з сям’і Украінскіх – Марк, Дзмітрый.
+За памерлых з сям’і Цітар – Марыя, Якаў.
+Шэлеткіна Ірына, Андрэй Меглячэнка, Анастасія Астапка, Вера Немчэнка, Грыгорый Судак, Варвара Александровіч, Эліс Лаак.
+За памерлых з сям’і Тыкоцкіх: Агнешка, Ігнась.
+За памерлых з сям’і Свідэрскіх: Юзаф
+За памерлых з сям’і Венглінскіх :Нелла, Вікенцій, Юлія, Міхал, Вячаслаў, Яніна, Ядвіга, Стася і іншыя.
+За памерлых з сям’і Люхта і Амел’янец :Уладзімір, Юлія , Вольга, Іван, Ніколай і іншыя.
+За памерлых з сям’і Міхайловых :Раіса, Вера
+ За памерлых з сям’і Вайнілка : Міхал, Стэфанія, Уладзімір, Хэнрык, Францішак, Саламея.
+ За памерлых з сям’і Пяшко: Яніна, Кляменс, Станіслаў, Зофья, Ян-Балеслаў, Аксана, Юзаф, Антоні, Станіслава.
+ За памерлых з сям’і: Субач, Рамейка, Платун, Ёч, Крэтовіч, Віткевіч.
+ За памерлых : Леакадзія, Мар’ян.
+ За памерлых з сям’і: Броўка, Кеталь, Кубешня, Аўгустіновіч, Калацкіх, Германовіч, Гайнуліных, Мазанік, Куракевіч, Верамей, маіх продкаў, суседзяў, святароў, супрацоўнікаў, хросных, ненароджаных дзяцей,
+ Іван, Дзіма, Вераніка, Ванда, Ўладзя, і усіх каму патрэбна нашая малітва.
+ За памерлых з сям’і Ломако: Станіслаў, Марыя, Зыгмунт. Касцюкевіч: Адам, Аляксандра, Аляксандар, Марыя, Станіслаў, Станіслава, Мячэслаў, Ядвіга. Сычовы: Галіна, Анатолі. Кот: Тэрэса, Уладзімір, Леанід, Анатолі, Нікалай. Пупко: Анна, Уладзімір. Гайдукевіч Рамуальд. Трасцянко Хэлена. Лях: Віктар, Валянцін, Вера, Анна, Зыгмунт, Казімір. Маіусевіч: Казімір, Анна, Стэфан, Браніслава, Вацлаў, Антон, Ванда. Ілюкевіч: Станіслаў, Юльян, Анна, Алеся, Леакадыя, Марыя.
+ За памерлых з сям’і Тараміна: Лілія, Юзаф, Казімір, Браніслава, Казімір, Ядвіга. Вярхоўскі Павал. Лебедь Ядвіга, Савярына. Траццяк Іван, Данута і за ўусіх памерлых.
+ За памерлых з сям’і Бандаронак: Альберт, Баляслаў, Станіслава, Фэлікс, Эва, Сымон, Юльяна, Петр, Геня, Зоня. Клімовіч: Аляксандар, Яніна, Ганна, Петр, Яўгенія, Мікалай. Мінчык: Марыя-Гэлена, Іосіф.
+ За памерлых з сям’і: Мілінкевіч, Касцецкіх, Чаканавых, Штытько, Чечко, Богдан, Чыгірык, Аношка, Бруй, Абрамовіч, Алу, Сяргівых, ненароджаных дзяцей.
+ За памерлых з сям’і Дрэма: Генрых, Ядвіга, Альбіна, Вітольд, Іван, Мар’ян, Алюня, Югася, Ўладзіслава. Жданюк: Леанард, Рычард, Фома, Казімір, Караліна, Баляслаў. Кавалеускія: Генавэфа, Петр,Людвіся, Станіслава.
+ За памерлых з сям’і Дуброўскіх: іван, Ядвіга, Казімір, Леанарда, Іосіф, Міхаіл, Ёанна, Зоф’я, Чэслаў, Вера, Гэлена, Антаніна, Канстанцін, Ігнацый. Ваяводскіх: Альфрэд, Ўладзіслаў, Тэафілія, Святлана, Рычард, Вальдэмар, Крыстына, Тадэуш, Ганна. Цейко: Леанід, Лідзія. Ракіцкіх: Леанард, Цэліна, Франц, Віктар, Анна, Грыгорый, Леанард, Анна. Вайцяховіч: Антон, Яніна, Халіна. Шішімолін: Пётр, Ігар, Елена. Барысевіч: Адам, Надзея, Антаніна, Тамара.
+ За памерлых з сям’і Клянцэвiч: Юзаф, Гераiма, Iрынэуш, Ядзвiга, Iнна. Сазонавы: Тамара, Аляксандр, Ганна. Мурашка Марыя, Кузьменкова Ядзвiга, Чарапкоўскiя: Станiслаў, Лiдзiя,Ягор. Цырэльчук: Элеанора, Мiкалай. Шпiлеўская Таццяна, Чарцiн Анатоль, Лукашэвiч: Генадзь, Галiна.
+ За памерлых з сям’і: Станько Марыя, Чекавых :Геновефа, Міхал, Міхал, Наталля, Сяргей, Віталій. Станько: Марыя, Генадзій, Генадзй, Гэлена, Уладзімір, Ганна. Бумбулевіч: Пётр, Тэреза, Ганна, Балеслаў, Ян. Жмітро Мальвіна. Стручынскіх Франц. Абрамян Генрых. Раговых Пётр. Шестель: Надзея, Уладзімір. Скяповіч Эдвард. Кандратовіч: Таццяна ,Галіна. Андуро: Лідзія, Грыгорый.
Рован Ніка. Кот: Марыя, Сымон. Цыруль Гэлена. Лазаревіч Нікалай. Гірыс: Яўгенія, Аляксей. Рымашэўскіх: Ванда, Стеэфанія. Бажко Валерый. Маисей: Ванда, Ян, Віталій. Стельмаченок: Элеонора, Юзаф. Васільевых Андрэй. Карпіцкіх Франц.
+ За памерлых з сем’яў Вайткевіч, Шаблоўскіх, Юркевіч, Дзягцярык: Вацлаў, Альфонс, Марта, Антон, Марыя, Данііл, Міхаіл, Эдуард, Андрэй, Наталля, Андрэй, Анастасія, Аляксей, Пётр, Міхаіл, Уладзімір, Лідзія, Любоў, Уладзімір, Міхаіл, Уладзімір, Ядзвіга, Наталля, Эдуард, Іван, Сергей.
+За памерлых з сем’яў Юркін: Марыя, Альфонс, Ганна, Ванда, Станіслаў.
+За памерлых: Ганна, Ігар, Генадзій, Зыгмунт, Павел, Вікенцій, Эмілія, Гіларый, Ян.
+За памерлых сем’яў Касперовіч: Марыя, Ян, Антон. Жавток: Галіна, Сяргей. Клімоў Сяргей. Садоўская Геня. Гурновіч: Яўгенія, Атон.
+За памерлых: Ян, Вольга, Міхаіл, Аляксандра, Ігнат, Любоў, Гэлена, Міхаіл, Валерый, Анатолій, Генадзь, Ганна, Ігар, Віктар, Віктар, Тамара, Лідія, Мірон, Дзмітрый, Вольга, Людміла, Таццяна, Уладзімір, Інна, Валянцін, Пётр, Уладзімір, Діана, Аляксандр.
+За памерлых сем’яў Квач, Даўгяло, Барадзін: Ян, Гэнавефа, Юзаф, Франц, Раман, Ирына, ненароджанае дзіця, Ян, Ян, Гэлена,Гэлена, Раіса, Павел, Пётр, Марыя, Марыя, Ігар, Уладзімір, Чэслав, Вацлаў, Збышэк, Сяргей, Юрый, Вольга.
+За памерлых сем’яў Евтух: Гэлена, Уладзімір, Міраслаў, Клаўдія, Грыгорый, Васілій, Валерый. Ванелік: Уладзіслаў, Адельфіна, Гэновэфа, Уладзіслаў, Станіслаў. Мікіцкіх: Яніна, Фэліцыян,Тэрэза, Мечыслаў, Аляксандр, Міхал, Феліцыян, Ніна, Яніна, Ванда. Клачкевіч: Ірына, Станіслаў. Марковскіх: Георгій, Галіна. За памерлых Недвецкій Юрый, Федаровіч Святлана і Сяргей, Казлоўскій Віктар, Разумоўскі Аляксандр, Пятрова Галіна, Сябер Ірына, Трэцяк Юрый.
+За памерлых сем’яў Сторта: Валянціна, Эдуард. Крэч: Яніна, Казімір, Ядвіга, Адам. За памерлых: Жылінская Вольга, Мікуць Леакадзія. За ўсіх памерлых з сям’і Уланоўскіх.
+За памерлых з сям’і Лужынскіх: Станіслаў, Ганна, Уладыслаў, Марыя, Станіслаў, Зігмунт, Ірына; з сям’і Менцюк: Юрый, Ганна, Мальвіна, Міхаліна, Уладыслаў, Ян; сям’і Лабада: Міхаіл, Ганна, Анатолій, Вера; з сям’і Пратасевіч: Юзаф, Марыя, Марыя; з сям’і Кузміч: Мікалай, Вера, Віктар.
+ За сям’ю Пашкевіч: Ян, Леакадзія, Юзэф, Эмілія, Генрых, Марыя, Пётр, Марыя, Мартын, Францішка, Вінцэнт, Леанарда, Ірэна, Эдуард, Станіслаў, Вячаслаў. Жыдок Марыя. Мікалай, Зінаіда, Вольга, Сычоў Віктар, Аляксей, Фекла, ненароджаныя дзеці.
+ За сям’ю Бачкоўскіх: Мікалай, Ян, Петр, Леанід, Генавефа, Саламея, Кліменс, Віктар, Ванда, Ядвіга, Грахоўскі Ежы Войцех, Кісялева Алвенціна, Надзея, Кіра, Яніна, Казакевіч Марыя і Станіслаў. Ненароджаныя дзеці. Za zmarłych członków Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej.

+За памерлых з сям’і Палінеўскіх, Буко, Жэрка, Кунаш, Кедыш.
+За памерлых з сям’і Барадын, Ёдка, Белагур, Ракець: Генадзiй, Ванда, Генавефа, Юзаф, Чэслаў, Серафiна, Валерый, Яугенiй, Ян, Бранiслаў, Эдмунд, Марыя, Чэслава, Юзаф, Янина, Нiкадэм, Генавеф.
+За памерлых з сям’і Вашкевіч, Вайткун, Самусевіч, Галдукевіч, Астроўскіх, Колбік: Іван, Адэль, Михаіл, Валянцін, Юзаф, Ціцілія, Юзаф, Францішак, Станіслаў, Браніслава, Ева, Марыя, Вікенцій, Віктар, Галіна, Браніслаў, Эма, Эдуард, Паліна, Сяргей, Вольга, Грыгорый, Ядвіга, Анатолій, Уладзімір, Леанід и Ганна, Валерый, Вера, Пятрова Марыя, Басаў Леанід. За кого ніхто не молицца: Мікалай, Галіна, Валянціна, Марыя, Юзаф, Аляксандр, Віктар, Валерый, Людміла, Уладзімір, Валянцін, Іван, Ада Уладзімір, Валянціна, Вольга, Яраслаў, Леанід, Галіна, Галіна, Эдуард, Пётр, Жанна, Пётр, Грыгорый, Васілій.

 4, 8, 19 лістапада ўспамінаем памерлых:
+ За памерлых з сям’і Нехвядовіч: Юзаф, Нікадзім, Габрыеля, Чэслаў, Браніслаў, Эдуард.
+ За памерлых з сям’і Лукшыц : Юрый, Міхал, Тамара, Петр.
+ За памерлых з сям’і Велента: Анна, Аугусцін, Нікадзім.
+ За памерлых: Антоні, Лідзія, Іван, Ганна, Аляксандр, Яўгенія.
+ За памерлых з сям’і: Казакевіч, Залескіх, Станкевіч, Семянковых, за бязвінна загінуўшых, за ненароджаных дзяцей. Ірына, Ігар.
+ Францішак, Юры, Алена, Раман, Уладыслаў, Валянцін, Вера, Святлана, Міхал, Алена, Уладзімір, Вольга, Пётр, Ніна, Павел, Сцяпан, Ганна, Уладзімір, Міхаіл, Ілля, Зінаіда, Надзея, Вера, Мікалай; за памерлых з сямей Станкевічаў, ЛАзаравых, Гардзіенка, Жданоўскіх, Бяседзіных, Герасімовіч, Рабцавых; за ахвяраў каранавірусу і за тых, за каго ніхто не моліцца
+ За памерлых з сям’і Крупенка: Элеанора, Францішак, Марыя, Ян. Саковіч: Антаніна, Станіслаў.
+ За памерлых з сям’і Макарэвіч, Герман, Стасяловіч, Вайшнаровіч, Крымоўскіх, Станкевіч, Жыгалавых.
+ Юзаф, Валянціна, Антон, Магдалена, Самуіл, Марыя, Войцех, Амілія, Юзаф, Марыя, Чэслаў, Яўгенія, Вячаслаў, Жанна, Юзэфа, Балясаў, Рэгіна, Славамір, Андрэй, Аляксандар, Любоў, Генрых, Ванда, Казімір, Ян, Яніна, с. Тарсылла, Гэлена, Мацей, Ганна, Міхаліна, Валяр’ян, Ганна, Міхаіл, Алена.
+ За памерлых з сям’і Латвіс: Марыя, Вацлаў, Зянон, Амілія, Зыгмант, Юзаф. Гапановіч: Раман, Вольга, Мікалай. Батурля: Нікадім, Адэля, Яніна, Нікадім і за тых памерлых, За якіх ніхто не моліцца.
+ Марыя, Канстанцін, Сільвэстар, Ян, Тэадора, Уладзімір, Антоні, Сэрафіма, Ілья, Уршуля, Уладзімір, Халіна – сям’я Германовіч. Мацула: Юзэфа, Ян, Юзэфа, Томаш, Галіна, Святлана, Петр, Жозэфіна, Анна, Міхаіл, Яўгеній, Елена, Алег, Іван, Надзежда, Анна, Валянціна, Таццяна, Дзяніс, Тамара, Ніна,Бернарда, Галіна, За ненароджаных дзяцей, за памерлых святароў, Адена, Іван, Максім, Міланія, Эдуард, Марыя, Грыгорый, Сэрафін, Юзэфа.
+ За памерлых з сям’і Мірашнічэнка: Аляксандар, Томаш, Анна.
+ За памерлых з сям’і Яцэвіч, Саяыўка, Троцкіх: Казімера, Антон, Сцяпан, Валянцін, Васіль, Ева, Андрэй, Ганна, Юзаф, Марыя, Ольгэрт, Альфрэда, Вікторыя, Таццяна, Марыя, Альбіна, Франак.
+ Чэслаў, Яніна, Рэгіна, Антоні, Ксэвэрына, Антоні, Вікторыя,Эмілія, Юзаф, за памерлых з сям’і Дмуховскіх: Аляксандар, Тэапіна, Міхал, ЯН. +За памерлых з сям’і Малаховскіх. Штэйман. Браніслаў, Гэлена, Тадэуш, Антон, Мечыслаў, Віктар, з сям’і Пум, Шэўлюк, Янак, Станіслаў, За ненароджаных дзяцей. + Уладзіслаў, Браніслаў, Станіслава, Іосіф, Канстанцін, Яніна, Марыя.
+ За памерлых з сям’і Петрашкевіч, Яновіч, Волчак, Мілашэўскіх.
+ Вераніка, Віктар, разалія, Вікторыя, Наталля, Леанід, Іван, Юрый, Антон, Марыя, Феня, Марыя.
+ Вячаслаў, Віктар, Гэлена, Станіслаў, Леанард, Яніна, Алена, Руслан, Сяргей, Грыгорый, Зянон, Віктар, Марыя, Дар’я, Антон, Ева, Антаніна, Адам, Мячэслаў, Марыя, Гэля, Ірына, Генадзь, Баляслау, Іван, Марыя, Іван, Галіна, Ядвіга, Яніна, Антаніна, Марыя, Іван, за памерлых з сям’і Сыс, Сенюць, Базюк, За душы у чысцы.
+ За памерлых з сям’і Дмахоўскіх: Юзаф, Антоні, Эксавэріна, Антоні, Вікторыя, Эмілія, Станіслаў, Яніна, Вячэслаў, Казімір, Эмілія, Ясь, Анэта, Анна, Іппаліт, Юзэфа. Хоміч: Юзаф, Марыя, Адам, Павліна, Антоні, Марыя, ЯН, Даеніка, Анна, Браніслаў, Валерый, Яніна, Ўладзіслаў, Ядвіга, Браніслава, Вінцэнт, Вацлава, Казімір, Анна. З сям’і Рашчынскіх: Нікалай, Федар, анна, ЯН, Станіслава, Міхаіл, Марыя, Наталля, Галіна, Яўгеній, Анна, Галіна, Станіслаў, Ванда.
+ За памерлых з сям’і Ваяводскіх: Фрэд, Уладзіслаў, Тэафіля. З Сям’і Стэх: Антон, Іван, Марыя, Іван, Юзэфа. Дуброўскіх: Іван, Ядвіга, Югася, Казімір, Юзаф, Зоф’я. З Сям’і Шышмоліных Пётр, Аліна, Ігар. З Сям’і Блашкевіч: Эдвард, Вераніка, Генадзь, Веслаў, Мальвіна, Эдвард, Вераніка. З Сям’і Базэвіч: Юзэфа, Уладзіслаў. З сям’і Вайнілка: Лілія. Бублевіч Тадэуш. Мядзелец Аляксандар. Стваловіч Тэрэза. Пазлевіч: Чэслаў, Валянціна.
+ За памерлых з сям’і Быковскіх, Пеньковскіх, Войцеховіч, Бакіновскіх, Грішталевіч, Зубковскіх. +Ян, Дзмітрый, Міхал, Таццяна.
+ За памерлых з сям’і Драгун, Ляшчэвіч, Касцевіч, Карнацкіх, Дубінчык, Дрозд.
+ За памерлых з сям’і адамоніс, Дагліс, Шмара, Шулейка, Дзівейкус. +Юзаф, Уладзімір, Ксавэрын, Вацлава.
+ За памерлых з сям’і Янушкевіч, Заяц, Мойса, Бялеевых, Багданкевіч.
+ Цэлестына, Петр, Фэліцыя, Антоні, Ян, Пётр, Генадзій, Ольга, Міхаіл.
+ Яніна, Станіслаў, генрых, Рышард, Люба, Браніслава, Антон, Ян, Юзэфа, Марыя, Антон, Ірэна, Зузанна, Гэнавэфа, Антон, Леакадзія, Ірэна, Раман.
+ Ядзвіга, Станіслаў, Тадэуш, Гэлена, Ірэна, Нікалай, Аркадзій, Вольга, Віктар, Аркадзій, Нікалай, Савелій, Анна.
+ Антон, Ядзьвіга, Федар, Рэгіна, Яўгеній, Іван, Марыя, Алена, Антон, Марыя, Вікенцій, Анеля, Ігнат,Станіслава, Чэсь, Сцяпан,Уладзімір, Юзаф, Аляксандар, Ірына, Віктар, Марыя, Уладзімір,Іван, Пётр, Ганна, Вітольд, Ніна, Раіса, Часлава, Ігнат, Ганна, Марыя, Вацлаў, Аляксандар, Ян, Пётр, Яніна, Франц, Гэлена,Стэфан, Марыя, Станіслаў, Люцыя, Казімір, Генадзій, Валянціна, Вольга, Сяргей, Грыгорый, Судакія, Вацлаў, Афанасій, Паліна, Віктар, Уладзіслаў. За ненароджаный дзяцей, За людзей пра якіх забыліся і ніхто не моліцца.
+ Анна, Тома, Ніна, Антон, Аляксандр.
+ За памерлых з сям’яў: Чаган, Макуцэвіч, Янкоўская, Беляховіч, Баркаш, Крупскія, Юшко, Власкінцы, Цюкіны, Вершэня, Ганусевіч, Лабко.
+ Ненароджаных дзяцей, + Кансэкраваных асобаў
+ За памерлых: Уладзімір, Валянціна, Ганна, Леанід, Андрэй, Леанід, Аксана, Любоў, Браніслаў, Ганна, Алік, Ігар, Віктар, Антон, Вікторыя, Вольга, Валянціна, Аляксандра, Франц, Гога, Марыя, Вікенцій, Юзаф, Марыя,Мікалай, Валянціна, Ядвіга, Святлана, Дзмітрый.
+ За памерлых з сям’і Касцюкевіч: Якуб, Ганна, Антон, Ксенія, Дзмітрый, Аляксандр, Святлана, Аляксандр, Ефрасіня. Кобзік: Браніслав, Яніна, Гунефа, Балеслав, Леанід, . Яроцкій: Уладзімір, Раіса, Прасковья, Міхаіл, Марыя, Аляксандра, Руслана, Данііл. Сакалоўскіх: Надзея, Ян. Будрік: Ніна, Васілій. Васілеўскіх: Лідзія, Аркадзій. Астроўскі Андрэй. Тарайкоўскіх: Антон, Ніна. Калевіч Марыя. Станкевіч Тамара. Мінкоўскіх: Марат, Яніна. Хіхіч Зінаіда. Кс. Альберт. Шаблыко Пётр. Юзаф, Яўгенія, Станіслава. За душы ў чысцы. За ненароджаных дзяцей.
+ За памерлых з сям’і Маўчанскіх, Тарасевіч, Янкоўскіх, Кароль, Хіркоўскіх, Сакалоўскіх, Крысько: Ганна, Уладзімір, Валерыя.
+ За памерлых з сям’і Лісавец, Авлас, Варанцовых, Радзюкевіч, Рулінскіх: Гэнувэфа, Міхаіл, Міхаіл, Павер, Яніна, Юзаф, Люднак, Таццяна, Вера, Мікалай, Іван.
+ За памерлых з сям’і Васюк, Арашкевіч: Генадзій, Тадэвуш, Уладзіслава, Віктар, Станіслава.
+ За памерлых з сям’і Дмухоўскіх, Кальчэўскіх, Грачовых, Пятрэні: Тэрэза, Вадзім.
+ Браніслава, Іна, Ян, Станіслаў, Каспер, Юзаф.
+ За памерлых з сям’і Баркоўскіх, Таўстовых, Груневых, Маісеевых, Перловых, Анісавых, Савіцеіх. Аляксандр, Віктар, Дзмітрый.

+ за памерлых з сям'і: Канановіч, Доўнар, Еўсікавы, Маршалковы, Рэдчыц,  Рассоха, Шадой, Рязанцавы, Саладкевіч, Молаш: Аляксандр, Міхаіл, Лідзія, Аляксандр, Елена, Міхаіл, Ядвіга, Георгій, кс.Рычард, Зоя, Валерый, Уладзімір, Людміла, Сергей, Васілій, Віктор, Людміла, Михаил, Уладзимир, Майя. Зинаида, Анна, Федар, Сцяпан, Микита, Аляксандр, Святлана, Леанід, Василий, Винак, Виктар. За ненароджаных дзяцей.

+ Феафанія, Уладзімір, Сафія, Марыя, Камілія, Яўгенія, Юзаф, Галіна, Мікалай, Іван, Марыя.

 

 

Дарагія сябры! Просім падтрымаць будаўніцтва нашага касцёла і дзейнасць парафіі. Шчыра дзякуем за дапамогу, молімся за ўсіх ахвярадаўцаў.