1, 5, 11, 25 лістапада ўспамінаем памерлых:

+ з сям’і Бакула: Аляксандра, Бэрнард, Міхал, Анеля, Міхал, Кацярына, Мар’я.
+ з сям’і Каурыговіч: Аляксанд, Раман, Зоф’я.
+ з сям’і Бабіч: Станіслаў, Ядвіга, Франц, Ядвіга, Уладзімір, Павел, Фэкля, Таццяна, Міхал, Віктар, Тадэвуш, Уладзімір, Зоф’я, Уладзімір, Вера, Сяргей, Іван, Яуген Уладзімір, Іван, Лёля.
+ з сям’і Тумаш: Ірэна, Іосіф.
+ з сям’і Мозай: Яніна, Вітольд.
+ за ўсіх памерлых з вёскі Міхнічы, за ненароджаных дзяцей.
+ Альбіна, Вітольд, Анна, Аўгусцін, Ядвіга, Яніна, Браніслава, Адам, Ядвіга, Ян, Катажына, Іосіф, Яугеній, Алег, Яугеній, Нікалай, Людміла, Уладзімір, Людміла.
+ Ірэна, Лідзія, Васіль, Мікалай, Юлія, Міхал, Вольга, Ірына, Надзея, Павел.
+ Іван, Марыя, Адам, Анна, Браніслава, Мацвей, Генадзій, Валерый, Слава, Ірына, Сяргей, Надзея, Уладзімір, Нікалай, Надзея, Сяргей, Кліменція.
+ Лідзія, Антоній, Іван, Ганна, Іван, Сямен, Ганна, Алімпіяда.
+ з сям’і Залескіх, за ненароджаных дзяцей, ахвяраў абортаў.
+ з сем’яў Казакевіч, Семянковых: Яніна, Марыя, Юрый, Іосіф, Яугенія.
+ Аляксанд, Рэгіна, Анна, Ванда, Ян, Галіна.
+ з сем’яў: Аляхновіч, Кеўра, Марчык, Лотвін, Такушэвіч, Даніловых, Жулкоўскіх, Данілевіч.
+ з сем’яў: Алешчык, Орлюк, Шыматовіч, Кізелевіч, Кісель.
+ Юзэфа, Хіпполіт, Ян, Станіслаў, Юзаф, Ірэна, Розалія, Францішак, Яніна, Аляксандр, Міхал, Міхаліна, Аліна, сёстры назарэтанкі.
+ з сям’яў: Шамко, Тарасевіч, Сярко, Цыбульскіх, Сульжыцкіх, Жукоўскіх.
+ з сем’яў: Бальцэвіч, Врублеўскіх, Юрэвіч, Пальш, Рустэйка, Куней, Русіновіч, Парамонавых, Мешкіс.
+ з сям’і Гардынец: Марыя, Юзаф, Уршуля, Іван.
+ з сям’і Ракавец: Антаніна, Васілій, Ганна.
+ з сям’і Алешкевіч: Рамуальд, Антаніна, Баляслау, Юлія, Станіслаў, Ядвіга.
+ Яўген, Сцяпан, Ядвіга, Леакадзія, Канстанцін, Разалія, Браніслау, Віктар, Тамара, Ванда, Канстанцін, Станіслау, Ліда, Рамуальда.
+ Альбіна, Браніслаў, Яўгенія, Осіп, Яніна, Сяргей, Часлава, Станіслаў, Рэгіна, Станіслава, Віктар, Таццяна, Хэлена, Зоя.
+ з сем’яў Сідаповіч, Суднік, Рабцэвіч, за ненароджаныя дзеці.
+ з сем’яў Шумоўскіх, Лукашэвіч, Чупрыс, Паплаўскіх, Суднік, Зарэмба, Яблонскіх, Крэпскіх, Мохарт, Шлемпа: Ганна, Ідалія, Зэнон, Антаніна.
+ з сем’яў Рамашка, Лісоўскіх, Станкевіч, Врублеўскіх, Шейфер, Пяхоўскіх, Сурынт, Кулік, Ярмаш, Мезяных, Смольскіх.
+ Віктар, Францішка, Станіслава, Станіслаў, кс. Юзэф, кс. Станіслаў, кс. Алег, кс. Пётр, кс. Казімір.
+ с. Юзэфа, с. Кляра, с. Францішка, с. Малгажата, с. Імельда, с. Інэз, сёстры Назарэтанкі.
+ з сем’яў Баркоўскіх, Якуціных, Казлоўсіх, Паўлоўскіх, Бусловіч, Зулевых, Гулякевіч, Пісарык: кс. Мечыслаў, Вінцэнт, Рэгіна, Марыя, Браніслаў, Бернард, Міхаліна, Антоні, Тадэвуш, Вінцэнт, Ян, Вінцэнт, Ганна, Генрых, Юлія, Мікалай, Ян, Уладыслаў, Гэлена, Ірына, Анеля, Гэлена, Ян, Станіслаў, Марыя, Антаніна, Анатолій, Філіп, Ксенія, Савелій, Паліна, Лідзія, Анатолій, Ядвіга, Мікалай, Вольга, Клаўдзія, Мікалай, Васілій
+ з сем’яў Івка, Пачэбыт, Шарпэ, Фіцінскіх: Тэафілія, Іван, Ядвіга, Кацярыны, Тадэвуш, Міхаліна, Зыгмунт, Уладыслаў, Зоф’я, Віктар, Ганна, Іосіф, Андрэй, Віктар, Грыгорый, Ганна, Казімір, Сяргей.
+ Аркадзій.
+ Альбіна, Уладыслаў, Ян, Уладзімір, Станіслаў, Марыя, Леанард, Тэрэса, Альберт, Браніслаў, Войцех, Марыя, Антон, Георгій, Ванда, Зоя, Марыя, Ян, Міхаліна, Вікенцій, Яўгеній, Іван, Аляксандра.
+ Алена Каркіч.
+ з сем’яў Бакіноўскіх, Чэпік, Чаркас, Новік, Корбут, Уэльскіх, Лазарэвіч: Стэфанія, Адам, Валянціна, Марыя, Мечыслаў, Мечыслаў, Нэанэля, Яніна, Іван, Ганна, Мікіта, Юзаф, Юзэфа, Франц, Ірына, Ганна, Мечыслаў, Рэната, Сяргей, Вікторыя, Марыя, Сяргей, Марыя, Іван, Антон, Любоў, Фёдар.
+ з сем’яў Сырыца, Верэнiч, Дзiгiлевiч, Фiлiповiч: Караль, Антон, Вера, Вiктар, Таццяна, Андрэй, Ганна, Андрэй, Надзея, Iрына, Кацярына, Яугенiй, Марыя, Мiхаiл.
+ Міхаіл, Ганна, Стафан, Станіслава, Ільдзя, Зоя, Ларыса, Валянціна.
+ Раман, Бранiслава, Фралер'ян, Балеслау́, Соф'я, Нiна, хлопчык народжаны мёртвым, Марыя, Станiслау́, Iван, Франя, Ева, Ева, Мiхаiл, Гелена, Сцяпан, Ганна, Алесь, Мар'яна, Андрэй , Франя, Янэк, Соф'я, Пракоп , Мiхаiл, Гелена, Юзаф, Марыя, Еу́дакiя, Арцём, Кацярына, Васiлiй, Марыя, Ефiм, Аляксандра, Вера, Вольга.
+ Балтрамон Віктар, Русялевіч Владіслава, Русялевіч Леанід.
+ з сем’яў Лукомскiх, Русецкiх, Запольскiх, Жамейко, Грiшель, Кулевнiч, Рогач, Войтiк, Лiхтаровiч: Валянцiна, Фрыдрых, Юзэфа, Марыя, Уладзiмiр, Ромуальд, Людмiла, Эдуард, ненароджаныя дзеці.
+ з сем’яў Квач, Даўгяла, Барадын, Марчык: Ян, Чэслаў, Павел, Марыя, Алена, Ігар, Марыя, Зоф’я, Франц, Франц, Марыя, Гэнувэфа, Іосіф, Пётр, Міхаіл, Іван, Раман, Ігар, Раіса, Алена, Ліда, Сяргей, ненароджанае дзіця.
+ з сем’яў Баевіч, Нікіценкавых, Лукашэвіч: Міхаіл, Аляксандра, Алена, Іван, Вольга, Ігнацій, Любоў, Валерый, Аляксандр, Ганна, Ігар, Генадзій, Мікалай, Міхаіл, Міхаіл, Аляксандр, Уладзімір, Анатолій, Уладзімір, Марыя, Вольга, Сяргей, Віктар, Віктар, Тамара, Іван, Валянцін, Дзмітрый.
+ з сем’яў Яроцкіх, Касцюкевіч, Кобзік, Сакалаўскіх, Лаўрыновіч, Нарушка, Будрык, Паповых: Аляксандр, Руслан, Данііл, Міхаіл, Праскоўя, Уладзімір, Марыя, Рая, Дзмітрый, Аляксандр, Антон, Ксенія, Якаў, Ганна, Аляксандр, Ефрасіння, Святлана, Браніслаў, Гунэфа, Яніна, Леанід, Баляслаў, Надзея, Іван, Вацлаў, Станіслашў, Стэфанія, Іосіф, Леанід, Васілій, Ніна, ненароджаныя дзеці.
+ з сем’яў Макуцэвіч, Юшко, Беляновіч: Мечыслаў, Ядвіга, Станіслаў, Вера, Чэслаў, Гэлена, Алена, Дзмітрый, Зінаіда, Уладзімір, Васіль, Надзея, Айзік, Наталля, Ніна, Леакадзія, Юрый, Наталля, Анатоль, Міхаіл, Зоя, памерлыя святары, сёстры і браты законныя.
+ з сям’і Каласоўскіх: Аляксандр, Яніна, Аляксандр, Міхаліна.
+ з сям’і Шпець: Чэслаў, Аляксандр, Эдвард, Яніна, Марыя, Станіслаў, Аліна.
+ з сям’і Марушэўскіх: Зоф’я, Ванда, Вацлаў, Войцех, Рэгіна, Рышард, Альфрэд.
+ з сям’і Кулак: Францішак, Ганна, Марыя, Юзэфа, Данута.
+ з сем’яў Ваяводскіх, Сцех, Блашкевіч, Базевич, Дуброўскіх.
+ навіц’юшы, браты і святары Хрыстусоўцы, сёстры Місіянеркі Хрыста Валадара, сёстры Назарэтанкі.

2, 6, 13, 27 лістапада ўспамінаем памерлых:

+ з сям’і Клянцевіч: Юзаф, Гераіма, Ірэнэуш, Ядвіга, Інна.
+ з сям’і Сазонавых: Тамара, Аляксандр, Ганна.
+ Мурашка Марыя.
+ Кузменкова Ядвіга.
+ з сям’і Чарапкоўскіх: Станіслаў, Лідзія, Ягор.
+ з сям’і Цырэльчук: Элеанора, Мікалай.
+ Шпілеўская Таццяна.
+ з сям’і Лукашэвіч: Генадзь, Галіна.
+ з сем’яў Броўка, Сцяпанавых, Клімец, Дзенісовіч, Галавацкіх.
+ Вячэслаў, Валянціна, Лілія, Тэрэза, Мар’ян, Гэлена, Станіслаў.
+ з сям’і Шалноўскіх: Станіслаў, Марыя, Анна, Антон, Мар’ян, тадэуш, Галіна, Ігар.
+ з сям’і Бандаровіч: Станіслава, Уладзімір
+ з сям’і Гасюк: Галіна, Генадзій, Леонгіна, Мар’ян, Ядвіга, Віктар.
+ з сям’і Цывілько: Яугеній, Віктар, Ігнат, Сцепаніда, Аляксандр, Ядвіга, Анатоль.
+ з сям’і Чуешовых: Марыя, Макрыда, Сямён.
+ з сям’і Палонскіх: Станіслаў, Альжбета, Мальвіна, Міхаліна, Алеся, Вінцэнт, Іосіф.
+ з сям’і Осіповіч: Тамара, Андрэй, Аляксандр, Антон, Георгій , Андрэй.
+ Пакаленка Сцяпан.
+ Спірыдовіч Шура.
+ Карсюк Нікалай.
+ Садаўнічая Вольга
+ з сем’яў Бурак, Рэўт, Краскоўскіх, Радзіеўскіх.
+ з сям’і Ткачук: Гэлена, Эдвард, Зоф’я, Юзаф, Станіслаў, Вітольд.
+ з сям’і Габіс: Антон, Пэтронэля.
+ Нежавец Віктар, ненароджаныя дзеці.
+ Браніслава, Ян, Марына, Чэслаў, Мікалай, Аляксандр, Антон, Станіслава, Пётр, Лізавета, Марыя, Цімафей, Валянціна і ўсе памерлыя з сем’яў Лямбовіч, Сіняковіч, Воўчак, Лісічкіных, Краўчанка.
+ з сем’яў Раман, Кулікоўскіх, Уласенка.
+ Мар’ян, Леанід, Эдуард, Петр, Марыя, Іван, Эвэліна, Вікенцій Мечыслау, Іосіф, Вераніка, Клаудзія, Георгій, Ядвіга. Петр, Баляслау, Барыс, Елена, Уладзімір, Люьбоу, Кірыл. Аляксандр, Чэслау, Халіна, Мар’ян, Махаліна, Агата, Вераніка, Александрына, Якуб, Бэрнард, Альбіна, Яніна, Эвэліна, Ліма, Марыя, Уладзімір, Валерый,
+ Пэтранэля, Фэліцыян, Міхал, Фэліцыя, Зоф’я, Павал, Вячаслау, Зоф’я, Уладзімір, Іван, Валянціна, Галіна, Анатолій, Аляксандр, Валянціна, Фёдар, Віктар, Мая, Людміла, Аляксандр, Святлана, Іна.
+ Марыя, Антаніна, Ірэна, Галіна, Станіслава, Эдуард, Яніна, Браніслау, Стэфан, Зоф’я, Вікенцій, ненароджаныя дзеці.
+ Эдвард, Эмілія, Вікенцій, Ірэна, Анна, Віктар, Аляксандр, Марыя, Іван, Уршуля, Адам, Міхал. Сабіна, Стэфанія, Марыя, Вераніка, Таццяна,Эвэліна, Петр, Іван, Яніна, Юзаф, Пауліна, Браніслава, Мальвіна, Юзэфа, Стэфанія, Уладзімір, Яніна.
+ з сем’яў Янкоўскіх, Бразоўскіх, Шыманцовых, Бурдукевіч, Круглік, Несцярэвія, Флер’яновіч, Мілашэўскіх, Вечур, Дзяткоўскіх, Красоўскіх, Кавалёвых, Барсуковых, Алешынавых, ненароджаныя дзеці.
+ Анастасія, Яўген, Віктар, Генадзій, Вячаслаў, Барбара, Аўгустын, Альбэртына, Юзэфіна, Тадэуш, Ян, Леанід, Хэлена, Ян, Марыя, Ядзвіга, Станіслау, Юлія, Станіслаў, Ян, Яніна, Марыя, Франц, Эвэліна, Хэлена, Яўген, Валянціна, Элеанора, Станіслава, ненароджаныя дзеці, кс. Мечыслаў, Емілія, Антон, Халіна, Рэгіна.
+ Валянціна, Таісія, Фэкля, Кузьма, Уладзімір, Ніанілля, Елізавета, Святлана, Леанід, Яўген, Марыя, Маргарыта, Наталля, Марыя, Ганна, Васілій, Ганна, Васілій, Віктар, Андрэй, Уладзімір, Ірына, Валянціна, Хэлена, Уладзімір, Марыя, Віктар, Сяргей, Дзмітрый, Тамара, Халіна, Віктар.
+ Рэгіна, Эдвард, Вера, Вераніка, Іван, Іван, Юзэфа, Мікалай, Зоф’я, Аліна, Хэнрык.
+ Антон, Аксана, Аляксандр, Станіслау, Францішка, Зоя,Фэлікс, святары, ненароджаныя дзеці.
+ з сем’яў Мадэкша, Высоцкіх, Ластоўскіх, Собаль, Юневіч, Вішнеўскіх, Юхневіч.
+ з сем’яў Латвіс, Гапановіч: Марыя, Вацлаў, Зэнон, Раман.
+ з сям’і Карповіч: Францішак, Марыя, Вацлаў, Станіслаў, Халіна, Любоў, Вікенцій,Чэслаў.
+ з сям’і Дубовік: Браніслаў, Эмілія, Хэлена, Антаніна, Стэфаніда.
+ Яніна, Стэфанія, Пранас, Яніна, Вітаўтас, Алдуте, Геновайте.
+ з сем’яў: Жолудзь, Туліловіч, Барайшук, Каробчыц, Русак, Руф: Ігар, Валянцін, Анатоль, Міхал, ненароджаныя дзеці.
+ з сем’яў Тарміна, Верхоўскіх, Міраненка, Лебедзь, Трэццяк, Гардзейка: Лілія, Юзэф, Казімір, Ядзвіга, Казімір, Браніслава, Павел, Савэрына, Уладзімір, Ядзьвіга, Мацей, Віктар, Тэдэвуш, Хэлена, Марыя, Данута, Іван, Юзаф, Анастасія, Юзаф, Марыя, Станіслава.
+ з сем’яў: Яцэвіч, Сачыука, Троцкіх: Антон, Казімера, Сцяпан, Валянцін, Юзаф, Ганна, Марыя, Ольгерд, Альфрэда, Альбіна, Франак, Марыя, Андрэй, Ева.
+ з сям’і Паўкалас: Ірына, Браніслаў, Дамініка, Пётр, Юзаф.
+ з сям’і Шуменіх: Канстанцін, Станіслава, Чэслаў, Юзаф.
+ з сям’і Луцкіх: Уладзімір, Ядвіга, Раманоуская Мечыслава, Гудаевіч Станіслава, Багіна Стэфаніда, Сіповіч Марыя.
+ з сем’яў Шадура, Рудзь, Мамуль, Навасадскіх, Карэцкіх, Амброз, Дзікевіч: Станіслаў, Антон, Яніна, Аляксандр, Антон, Станіслаў, Ванда, Ян, Станіслава, ненароджаныя дзеці.
+ з сем’яў Мелінкевіч, Касцецкіх, Чыканавых, Штыцько, Чэчка, Сяргеевых, Богдан, Корань, Абрамовіч, Аношка, Ваганавых, Невяровіч, Бруй, Габец, Кульша. Чыгірык Раіса і Канстанцін.
+ з сем’яў Чэкан, Шпак, Барадака: Іван, Францішка.
+ з сем’яў Шмара, Шулейка, Дагліс, Адамоніс, Дзівейкус: Юзэф, Уладзімір, Вацлава, Антаніна.
+ Ян, Амелія, Наталля, Георгій, Уладыслаў, Браніслава, Аляксей, Тэрэза, Вадзім, Стэфан, Паліна, Ігнат, Нікалай, Міхаіл, Васіліса, Ганна.
+ з сем’яў Вайткевіч, Шаблоўскіх, Юркевіч, Дзягцярык: Вацлаў, Альфонс, Марта, Антон, Марыя, Данііл, Міхаіл, Эдуард, Андрэй, Наталля, Андрэй, Анастасія, Аляксей, Пётр, Міхаіл, Уладзімір, Лідзія, Любоў, Уладзімір, Міхаіл, Уладзімір, Ядзвіга, Наталля, Эдуард, Іван.

3, 7, 18 лістапада ўспамінаем памерлых:

+ Майкл, Алёйза, Франц, Пётр, Юзэфа, Марына, Юзаф, Віталій, Ніна, Нікалай.
+ Юзэфа, Вацлаў, Хэлена, Леанід, Аліна, Іосіф, Ірына, Юзаф, Марыя, Эльжбета, Станіслаў, Лідзія, Міхал, Марыя.
+ з сем’яў Броўка, Кеталь, Козел, Калацкіх, Германовіч, Гайнуліных, Мазанік, Куракевіч, Верамей; суседзі, супрацоўнікі, хросныя, святары, ненароджаныя дзеці.
+ Эдуард, Юрый, Гэнавэфа, Марыя, Бэрнарда, Марыя, Вікенцій, Караліна, Іван, Дзіма, Вераніка, Ванда, Владзя, усе продкі.
+ Валянціна, Станіслаў, Мар’ян, Хэлена, Мар’янна, Болеслаў, Леакадзія, Адольф, Вераніка, Антон, Вікторыя, Антон, Станіслава, Юзаф, Юзэфа, Евмалія, Евхімія, Марыя, Надзея, Аляксей, Леонцій, Антон, Іван, Антон, Міхал, Генадзь, Ядвіга, Рэгіна, Лавса, Ядвіга, Ніна, Арцём, Віктар, Аляксандр, Галіна, Роза, Вацлаў, Людміла, Мая, Людміла, Артур, Андрэй, Любоў, Ларыса, Аляксандр, Сафія, Мікалай, Уладзімір, Марыя, Барыс, Наталля, Васіль, Барыс, Васіль, Петр, Сяргей, Алена, Сяргей, Вольга, Сафія, Аляксандр, Ёзас, Леанардас, Валянціна, Сяргей, Наталля, Павал, Аляксандр, Віталь, Дзмітрый, Пётр, Анеля, Аляксандр, Генадзій, Міхал, Ян, Ніна, Ганна, Дзмітрый, Клара, Васілій, усе ненароджаныя і абартаваныя з сямей: Лісоўскіх, Крэбскіх, Цвірко, Шарко, Высоцкіх, Вохусевіч, Дзямідкіных.
+ з сем’яў Канановіч, Доўнар, Еўсікавых, Маршалковых, Рэдчыц, Рассоха, Шадой, Рязанцавых, Сушко, Савіцкіх: Міхаіл, Лідзія, Аляксандр, Алена, Міхаіл, Ядвіга, Георгій, кс. Рычард, Віктар, Людміла, Зоя, Валерый, Уладзімір, Людміла.
+ Міхаіл, Мікіта, Аляксандр, Святлана, Васіль, Віктар, Кацярына, Вінакур, Васіль, ненароджаныя дзеці.
+ Канстанцін, Сабіна, Аляксандр, Кацярына, Антон, Караліна, Зоф’я, Пётр, Анатолі, Пётр, Канстанцін, Гэнавэфа, Антон, Пётр, Казімір, Барыс, Уладзімір, Надзея, Антаніна, Уладзімір, Павел, Ганна, Віктар, Ніна, Халіна, Станіслаў, Ганна, Ганна, Міхал, Леаніда, Леанід.
+ Тамара, Іван, Стэфаніда, Іван, Марыя, Юзаф, Антон, Мар’ян, Станіслава.
+ Цэлестына, Пётр, Фэліцыя, Антон, Петр, Ігнат, Ян, Генадзій.
+ з сем’яў Янушкевіч, Заяц, Мойса, Беляевых, Захарэвіч.
+ з сям’і Лукшыц: Юрый, Міхал, Тамара.
+ з сям’і Нехвядовіч: Юзэф, Нікодзім, Чэслау, Выцлау, Эдуард, Габрыня, Леакадзія.
+ з сям’і Вялента: Ганна, Аўгустын, Браніслава, Ганна, Марыя, Вацлаў.
+ Сяргей, Альбіна, Міхал, Іван, Анелія, Тэрэза, Вікенцій, Зоф’я, Канстанцін, Яніна, Сабіна, Мечыслаў, Рэгіна, Зыгмунт.
+ з сям’і Дрэма: Гэнрых, Ядвіга, Альбіна, Вітальд, Іван.
+ з сям’і Жданюк: Леанард, Рычард, Фама.
+ з сям’і Кавалеўскіх: Гэнавэфа, Казімір.
+ Антон, Казімір, Ёанна, Ян, Яніна, Данута, Антон, Юрый.
+ Ян, Міхал, Дзмітрый, Стэфаніда, Марыя, Фадзей, Марыя, Вікенцій, Юзэфа, Мікалай, Геня, Валянціна
+з сем’яў Быкоўскіх, Пенькоўскіх, Іванчанка, Вайцехоўскіх, Зубкоўскіх, Грышталевіч, Бакіноўскіх, Філімончык.
+ Антон, Тамаш, Генадзій, Іван, Марыя, Ян, Антак, Станіслау, Юзаф, Уршуля.
+ з сям’і Андралойць: Браніслаў, Ядвіга, Эдуард, Тадэвуш.
+з сям’і Белазоравых: Уладзімір, Віктар.
+ з сям’і Гурыных: Станіслаў, Ядвіга.
+ з сям’і Раціна: Эдвард, Браніслава, Надзея, Вацлау, Віктар, Франц, Іосіф, Таццяна; Стурліс Эмілія; Шаравар Яніна; Пяткевіч Хэлена, Станіслаў, Эдвард, Юзэфа, Мечыслаў, Аляксей, Ігнацый, Юзэфа; Буцька Альбіна.
+ з сям’і Фукалавых: Марыя, Анатоль і ўсе іх родныя.
+ з сям’і Міцкевіч: Анатоль, Ігар, іван, Марыя, Анатоль, Алена.
+ з сям’і Ключнік: Браніслаў, Марыя, Леанід, Вацлаў, Іван, Ганна.
+ Марыя, Канстанцін, Сільвэстр, Ян, Тэадора, Уладзімір, Антоній, Сэрафіма, Ілля, Уршуля, з сям’і Герасімовіч: Уладзімір, Халіна.
+ з сям’і Мацула: Юзэфа, Ян, Юзэфа, Тамаш.
+ з сям’і Нагорнавых: Галіна, Святлана; Пётр Несцярэнка; Жазэфіна Гробель; Ганна Гайзаленка; Міхал Дэрыба, Яугеній Федзюкевіч, Хэлена Грышалевіч, Ганна Апаценак, Валянціна Арцем’ева, Атрашонак Таццяна і Дзяніс, Тамара Лапцева, Ніна Лісічык, Бэрнарда Чэрэўхо, Халіна Нагорнава, за ненароджаных дзяцей і памерлых святароў, Мэланія, Максім, Хэлена, Іван, Эдуард.
+ Ванда, Леапольд, Гэлена, Баляслаў, Пётр, Анеля, Ядзвіга, Гэлена, Антось, Ірэна, Саля, Станіслава, Вацлаў, Уладзімір, Зоф’я, Уладзімір, Марыя, Павел, з сем’яў: Відзінас, Юшкевіч, Царэвіч, Гулевіч, Роуба, Дуброўнік, Клаўсуць, Драздоўскіх, Белькавых, Канавальчык, Малуха, Карыцька, Цярэшка, Каляда, Шабуня, Івановых, Жаўток, Цімафеевых, Пятроўскіх, Малышавых, Свірыд, Аляксейчык, Заяц, Кіман, Грыц, Бандарчык, за святароў, за ненароджаных дзяцей.
+ за Францішка, Ніну, Веру, Святлану, Паўла, Пятра, Веру, Мікалая, Уладзіміра, Ганну, Сцяпана, Елену, Міхаіла, Льва, Зінаіду, Іллю, Уладыслава, Валянціна, Алісу, за памерлых з сем’яў Станкевічаў, Жданоўскіх, Бяседзіных, Рабцавых, Лазаравых, Гардзіенка, Герасімовіч; за загінуўшых падчас пратэстаў у Беларусі.
+ Ганна, Ядзвіга, Віктар, Ядзвіга, Іван, Віктар, Людгарда, Антаніна, Станіслаў, Юзаф.
+ Юрый, Мечыслаў, Данута, Юзэф, Анатолій, Марыя, Павел, Ліда.
+ з сям’і Крэч, Сторта, Жылінскіх: Казімір, Яніна, Адам, Ядвіга, Валянціна, Эдуард, Вольга.
+ Станіслаў, Сафія, Станіслаў, Леанарда, Юзаф, Амелія, Юльян, Стэфанія, Станіслаў, Ганна.
+ з сям’і Гудвіловіч, Груневых, Талстовых, Маісеевых, Баркоўскіх; Віктар і Сяргей.
+ з сем’яў: Манчынскіх, Пяткоўскіх, Пацэвіч, Пятровіч, Змітровіч, Бажанковых, Давідовіч, Дзямідавых, Псырковых.

4, 8, 20 лістапада ўспамінаем памерлых:

+ з сем’яў Рэўт, Паплаўскіх.
+ Серафіма, Мікалай, Антон.
+ Вера, Павал, Ядвіга, Міхал, Іпаліт, Ядвіга, Чэслаў, Леакадзія, Юзэфа, Міхал, Браніслаў, Леанарда, Балеслаў, Мар’ян, Зузанна, Уршуля, Іван, Аліна.
+ з сям’і Шастала: Аляксандар, Павал, Іван, Таццяна, з сям’і Балуць: Яраслаў, Валерыя, з сям’і Казюлевіч: Тэафілія, Антон, Радзюк Ларыса, Вайтовіч Сяргей.
+ з сям’і Дмухоўскіх: Юзаф, Антоній, Эксавэрына, Вікторыя, Эмілія, Антоні, Вячаслаў, Яніна, Станіслаў, Казімір, Іппаліна, Ян, Валерый, Вікенцій, Фаціма.
+ з сям’і Хоміч: Юзаф, Марыя, Антоні, Марыя, Браніслау, Юзэф, Таццяна, Ян, Дамініка.
+ з сем’яў: Мацюшонак, Масевіч, Бурак, Крэсік, Курцэвіч.
+ Юзаф, Валянціна, Антон, Магдалена, Войцех, Эмілія, Юзаф, Марыя, Чэслаў, Яўгенія, Вячаслаў, Жанна, Юзэфа, Баляслаў, Славамір, Аляксанар, Любоў, Генадзь, Ванда, Казімір, Ян, Яніна, Мацей, Ганна, Міхаліна, Гэлена, Ян, сястра Тарсылла.
+ з сем’яў: Макарэвіч, Герман, Стасяловіч, Вайшнаровіч, Крымоўскіх, Станкевіч.
+ з сям’і Вайнілака: Уладзімір, Міхал, Стэфанія, з сям’і Пешка: Клеменс, Яніна, Станіслаў, Аксана, Ян, Балеслаў, з сям’і Платун: Вацлаў, Ядвіга, Вікенцій, з сем’яў Крытовіч, Еч, Субач, Віткевіч, Масевіч, Пешка, Бобэр, Рамейка.
+ з сем’яў Бутовіч, Бабіч, Смаляк, Руткевіч, Сліпіка, Юшко, Галянковых, Міцкун: Андрэй, Красціна.
+ з сям’і Кізюк: Уладзіслаў, Яніна, Марыя, Кляра, Кандрат, з сям’і Пашэвіч: Сяргей, Ганна, Яуген, Ганна, з сям’і Чуро: Іван, Ніна, з сям’і Дударонак: Клемэнс, Валянціна.
+ Яніна, Станіслаў, Гэнрык, Рышард, Браніслава, Юзэфа, Марыя, Антоні, Раман, Антоні, Ірэна, Антоні, Леакадзія, Ірэна , Гэнавэфа, Зузанна, Ян, Любоў.
+ з сям’і Гардынец: Браніслава, Валерыя, Юзаф.
+ з сям’і Федаркевіч: Марыя, Трафім, Завацкая Марыя, Сакалоуска Эмілія.
+ Ганна, Зыгмунт, Агата, Юстын, Базыль, Гэнавэфа, Лявон, Глафіра, Ванда, Ядзвіга, Ян, Эмілія, Ян, Эдуард, ЯН, Эдуард, Марыя, Юзаф, Юлій, Францішка, Уладзімір, Ларыса, Валянціна, Аляксандар, Марыя.
+ Антон, Ядвіга, Федар, Рэгіна, Яугенія, Іван, Марыя, Лена, Антон, Марыя, Вікенцій, Анеля, Ігнат, Станіслава, Чэслаў, Сцяпан, Юзаф, Уладзімір, Аляксанар, Ірына, Іван, Віктар, Марыя, Уладзімір, Эдуард, Ганна, Пётр, Вітальд, Ніна, Чэслава, Ігнат, Марыя, Ганна, Вацлаў, Аляксандар, Яніна, Пётр, Яніна, Франц, Гэлена, Стэфан, Марыя, Станіслаў, Люцыя, Казімір, Грыгорый, Раіса, Генадзій, Вольга, Тэрэса, Вялнціна, Міхал, Васілій, Вольга, Аляксандр, Вацлаў, Судакія, Афанасій, Паліна, Віктар, Уладзіслаў.
+ з сям’і Сядлецкіх: Станіслаў, Браніслава, Станіслаў.
+ з сям’і Гуральчонак: Антоні, Браніслава; Худалей Павел.
+ з сям’і Рацінскіх: Мікалай, Фёдар, Ганна, Ян, Стэфаніда, Халіна, Міхал, Марыя, Станіслаў, Антаніна, святары.
+ з сям’і Вашкевіч: Іван, Адэля, Міхал, Валянцін, Юзаф, Цэцылія, Юзаф, Францішка, Станіслау, Браніслава, Эва.
+ з сям’і Вайткун: Марыя, Вікенцій, Віктар, Паліна, Браніслау, Эма, Эдуард, Рэгіна, з сям’і Гайдукевіч: Ядвіга, Анатоль, з сям’і Астроўскіх: Леанід, Ганна, з сям’і Самусевіч: Вольга, Сяргей, Грыгорый; Пятрова Марыя; Колбік Вера і Валерый.
+ Халіна, Мікалай, Халіна, Валянціна, Марыя, Юзаф, Аляксанар, Віктар, Валерый, Людзміла, Уладзімір, Іван, Ада, Уладзімір, Валянціна, Вольга, Яраслаў, Леанід.
+ Сафія, Браніслаў, Міхал, Ніна, Віктар, Юзэфа, Юзаф, Казімір, Вера, Тадэвуш, Марыя, Юзаф, Аляксей, Зіновій, Валерый, Юзаф, Валянціна, Вікенцій, Таццяна, Сабіна, Браніслаў, Юзаф, Іван, Сяргей.
+ Канстанцыя, Фэліцыян, Мальвіна, Хэлена, Валерыян, Юльян.
+ з сям’і Сташэўскіх: Тэрэса, Міхал, Юзаф, Браніслава і за усіх ненароджаных дзяцей.
+ з сям’і Вайцяховіч: Казімір, Хэлена, Станіслаў, Браніслава.
+ з сям’і Дуль: Станіслаў, Уладзіслава, кс. канонік Алег; Квецень Данута; Вераб’ёў Мікалай; Петрушкевіч Ян, Курловіч.
+ з сям’і Чарняўскіх: Фэлікс, Вікторыя, Станіслаў.
+ з сям’і Суруда: Людвіка, Альбіна.
+ з сям’і Касперовіч: Антон, Іван, Станіслава, Антон, з сям’і Жаўток: Халіна, Сяргей, з сям’і Садоўскіх: Яўгенія, Баляслаў, Буліч Марыя, Кісель Зоф’я.
+ Уладзімір, Марыя, Сафія, Феафанія, Юзаф, Яугенія, Марыя, Антон, Анастасія, Халіна, Камілія, Людзміла, Іван, Мікалай, Артур, Мікалай, Аляксандр, Яуген, Яугенія, Леаніда, Зоф’я, Аляксандр, Ларыса.
+ Вячэслаў, Хэлена, Людвік, Станіслаў, Леанард, Яніна, Алена, Руслан, Сяргей, Зянон, Грыгорый, Віктар, Марыя, Дар’я, Мечыслаў, Ядвіга, Марыя, Іван, Халіна, Іван, Віктар, Марыя, Іван, Генадзь, Ірына, Гэля, Ева, Антон, Антаніна, Адам, Антаніна, Яніна, Аляксандр, Іван, Петр, Міхал, Баляслау, сям’я Сыс, Сенють, Базюк.
+ Уладыслаў, Леакадыя, Ганна, Браніслаў, Станіслаў, Юзаф, Марыя, Станіслава, Канстанцін.
+ z rodziny Pietkiewiczów, Laudańskich, Orłowskich, Sokołowskich, Jodkowskich, Sielickich: Wiktor, Anna, Zenon,Bronisław, Antonina, Mieczysław i Mieczysława, Wacław, Helena, Łucja, Maryja, Stanisław, Franciszek, Małgorzata, Włodzimierz, Konstanty, Witold, Anna, Anna. Józef, Sabina, Stanisław, Mirosław. Ks. Piotr, Ks. Józef, K.s Czesław MS. Za zmarłych kapłanów, dobrodziejów.
+ з сям’і Навойчык, Невядомскіх, Каробчыц: Соф’я, Ян, Здзіслава, Юзаф, Вера , Юзаф, Гелена, Франак, Леанарда-Леакадзія, Таццяна, Вячаслаў, Вера, Грыгорый.
+ з сям’і Шымак , Драб, Ненартовіч, Шыцікавых, Гальмак : Віктар, Анастасія, Генуэфа, Вітольд, Марыя, Мечыслаў, Чеслаў, Станіслаў, Эдвард, Гэлена, Вікторыя, Чэслава, Ян, Вацлав, Аляксей, Ніна, Пётр, Фёкла, Міхаіл, Барыс, Таццяна, Пётр, Ілля, Алена, Нікалай, Адам, Варвара, Яфім, Барыс, Аляксандр, Таццяна, Людміла Баракава, Віктар Авяр’янаў, Валянцін Марозаў, Аляксандр Красік, Людміла Рыбалкіна, кс.Яраслаў.

Дарагія сябры! Просім падтрымаць будаўніцтва нашага касцёла і дзейнасць парафіі. Шчыра дзякуем за дапамогу, молімся за ўсіх ахвярадаўцаў.